fbpx

Каузата

„Ние не помагаме, ние служим!“ – това е нашето верую. Когато помагаш, сякаш поставяш някого под твоето ниво, но когато служиш, ти го извисяваш.

Това е кауза за жените в неравностойно положение

Те са една от рисковите групи, застрашени от социална изолация и бедност. Станали родители преждевременно, изплашени от това, че няма на кого да разчитат, изоставени от своите семейства и мъже, тези жени изпадат в изключително трудна ситуация. Често те се изправят и пред тежката дилема – да родят или не своето дете, да го отгледат сами или да го оставят в институция.

0
Деца

През 2019 г. броят на децата, родени от майки под 18 години, е 2 948.

0
Средният брой деца

През 2019 г. средният брой живородени деца от една жена е 1.58 и спрямо 2018 г. се увеличава с 0.02.

0
Средната възраст

Средната възраст на жените при раждане на първо дете се увеличава от 27.2 години през 2018 г. на 27.3 години през 2019 година.

0
Извън брачни деца

През 2019 г. броят на извънбрачните раждания е 36 199, или 58.5% от всички раждания.

КУПИ КНИГАТА "ТИТАНЪТ НА ЖИВОТА". ДАЙ БЪДЕЩЕ!

Как ще бъдат използвани парите ми?

Това е основния въпрос, който си задава всеки, когато търси благотворителна кауза, която иска да подкрепи. Именно затова ние от Фондацията искаме всичко да е прозрачно и ясно. Инициативата няма комерсиална цел. Никой от участниците не получава хонорари за свършената работа. Всички събрани средства ще се използват единствено за целите на каузата „Майки в неравностойно положение в България“.
Ето и къде ще отидат твоите пари:

  • За сумата, която плащаш ще получиш книгата „Титанът на живота“, която е с висока добавена стойност като съдържание;
  • 50% от събраните средства ще бъдат дарени към Фондация „Рождество Христово“, която е част от Каритас България
  • 50% от събраните средства ще бъдат използвани от Фондация „Ние не помагаме, ние служим“ за майки, които кандидатстват за програмата „Аз Уча“.

Фондация „Рождество Христово“

Проект за Социалния център „Рождество Христово” стартира в София през 1997 година. По първоначалния замисъл на проекта, в Центъра трябва да работят добре образовани, професионално реализирани, инициативни, споделящи християнските ценности жени със стабилни семейства, опит в отглеждане на деца и с любов към творчески занимания. Посрещайки жена в неравностойно положение, те заедно с нея обсъждат проблемите, намират решения и набелязват индивидуална програма за тяхното постигане.
През цялото време на контакта се цели въздействието с личен пример от страна на персонала върху бенефициентите – като поведение, отношение към хората, ред и хигиена, вършене на рутинната домакинска работа и участие в ателие за арт-рехабилитация.
Помощта се състои в търсене на работа, уреждане на проблеми с жилището, помощ за получаване на ТЕЛК-решения, разрешаване на семейни конфликти, настаняване на децата в ясли и градини и др. Всичките жени получават безплатни правни и социални консултации, срещи с психолог. Получават също и материална помощ – безплатна топла и пакетирана храна, лекарства, дрехи и обувки, учебни помагала за децата.
Получавайки различни видове материална, морална и социална помощ, всяка от жените-бенефициенти обаче е приканена да се включи активно в някоя от дейностите в Центъра. По нейния избор тя може да помага в приготвянето на храна, в почистване, гледане на децата, поддържане на двора и градината или в ателието. От задължението да участват в някой вид работа са освободени само жени с увреждания или майки с малки бебета. Работейки заедно с членовете на персонала и под тяхното ръководство, жените придобиват трудови навици, започват да усещат удоволствие от работа.

„Аз Уча“ – програма за преквалификация на „Майките в неравностойно положение“

„Аз Уча“ – програма за преквалификация на „Майките в неравностойно положение“ Проектът „Аз Уча“ е част от програмата на Фондация „Ние не помагаме, ние служим“ за преквалификация на „Майки в неравностойно положение“. Майките, които нямат средствата за курсове и обучения ще получат безвъзмездно (под формата на ваучер) сумата необходима за съответния курс. Програмата ще стартира на 11.02.2021г. и може да кандидатства всяка майка, която отглежда децата си сама.

Екипът

Финансов анализатор, писател и автор

Мирослав Тагаров
Редактор и коректор

Звезделина Чаушева

Графичен дизайнер

Пресияна Иванова

Видео монтаж & Уеб дизайн

Дияна Гаджилова

Онлайн маркетинг специалист

Теодора Нанева

Адвокат

Катерина Бъчварова

Актриса

Силвия Петкова

Четири стълба за изграждане на всеки един човек

Това е книгата на Титаните. Тези, чийто дух не спира да търси ябълката на познанието.

„Аз, самият, съм отгледан от майка ми, която се сблъска с българската реалност. Но днес вече мога да дам своя принос на много други майки в същото положение. Майки, които не заслужават да отглеждат децата си в нищета и мизерия. Те трябва да вървят с високо вдигната глава и с усмивка, а не с наведена глава и сълзи в очите.

Мирослав Тагаров

Приходите, получени от всяка книга, ще бъдат дарени за каузата „Майките в неравностойно положение в България“. Книгата не е написана с комерсиална цел. Но тя няма да послужи само на каузата, а и на теб. Книгата е инструмент, който може да ти помогне. Единственото условие е: „Предай нататък!“ Предай всичко, което научиш, за да помогнеш на някой друг.

bg_BGBulgarian
bg_BGBulgarian
Нагоре