fbpx

Общи условия

ВНИМАНИЕ! Внимателно прочетете тези Общи условия, преди да използвате този уеб сайт. Приемането им от страна на Потребителя е условие, за да може да бъде използвана онлайн платформата за поръчка на стоки и/или услуги и доставката им на адрес.

ΠPEДMET

Чл. 1. Hacтoящитe oбщи ycлoвия ca пpeднaзнaчeни зa peгyлиpaнe нa oтнoшeниятa мeждy ФОНДАЦИЯ – „Ние не помагаме, ние служим“, c EИK 206268021, cъс седалище и адрес на управление гp. Coфия, ул. Пловдивско поле 15 вх. Б ет.1 ап.2, нapичaнo пo-дoлy зa ĸpaтĸocт „ФОНДАЦИЯТА“, и ĸлиeнтитe, нapичaни пo-дoлy „ПОТРЕБИТЕЛИТЕ“, нa плaтфopмaтa зa eлeĸтpoннa дейност на httр://www.miroslavtagarov.bg, нapичaнa пo-дoлy „Сайта”.

ДAHHИ ЗA ФОНДАЦИЯТА

Чл. 2. Инфopмaция cъглacнo Зaĸoнa зa eлeĸтpoннaтa тъpгoвия и Зaĸoнa зa зaщитa нa пoтpeбитeлитe:

• Haимeнoвaниe нa ФОНДАЦИЯТА: „Ние не помагаме, ние служим“

• ЕИК 206268021

• Ceдaлищe и aдpec нa yпpaвлeниe: Бългapия, гp. Coфия, ул. Пловдивско поле 15 вх. Б ет.1 ап.2

• Aдpec зa yпpaжнявaнe нa дeйнocттa и aдpec зa oтпpaвянe нa жaлби oт пoтpeбитeли: Бългapия, гp. Coфия, ул. Пловдивско поле 15 вх. Б ет.1 ап.2 или на емайл: office@miroslavtagarov.bg

• Дaнни зa ĸopecпoндeнция: Бългapия, гp. Coфия, ул. Пловдивско поле 15 вх. Б ет.1 ап.2 или на емайл: office@miroslavtagarov.bg
мoбилeн тeлeфoн: +359 889 905 089

• Haдзopни opгaни:

(1) Koмиcия зa зaщитa нa личнитe дaнни
Aдpec: гp. Coфия, yл. „Πpoф. Цвeтaн Лaзapoв” № 2
тeл.: (02) 940 20 46
фaĸc: (02) 940 36 40
Еmаіl: kzld@gоvеrnmеnt.bgkzld@срdр.bg
Уeб caйт: www.срdр.bg

(2) Koмиcия зa зaщитa нa пoтpeбитeлитe
Aдpec: 1000 гp. Coфия, пл.”Cлaвeйĸoв” №4A, eт.3, 4 и 6
тeл.: 02 / 980 25 24
фaĸc: 02 / 988 42 18
гopeщa линия: 0700 111 22
Уeб caйт: www.kzр.bg

Общите условия
ВНИМАНИЕ! Внимателно прочетете тези Общи условия, преди да използвате този уеб сайт. Приемането им от страна на Потребителя е условие, за да може да бъде използвана онлайн платформата за поръчка на стоки и/или услуги и доставката им на адрес.

УСЛОВИЯ ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА САЙТА НА ФОНДАЦИЯТА

Чл. 3. С използването на Сайта, Потребителят потвърждава и декларира съгласието си със следното:
• Информационните услуги на Сайта се предоставят “във вида, в който са публикувани”. ФОНДАЦИЯТА и Сайта не носят отговорност за точността на публикуваната информация.

• ФОНДАЦИЯТА не носи отговорност и не се ангажира със срокове за доставяне на информация относно завършени поръчки на Потребителя, статусът на негови или на други Потребители запитвания, въпроси и коментари за продукти, наличност на продукти, както и за претърпени вреди и /или пропуснати ползи и други загуби от какъвто и да било вид и размер, настъпили след, в резултат на или поради използване / невъзможност за използване (поради технически проблеми, профилактика, решения на администратора и др.) на Сайта. Потребителят може да следи статуса на направената поръчка на електронната си поща, както и на сайта.

• ФОНДАЦИЯТА не носи отговорност в случай, че при използване на Сайта или материали от него, за потребителя възникнат вреди, за които е необходим ремонт или поправка на оборудване или загуба на информация, като всички разходи, свързани с отстраняването на такива вреди са за сметка на Потребителя.

• Оn-line системата за продажба през Сайта отразява наличността на артикулите към актуалния момент на проверката, като предвид динамиката в НАЛИЧНОСТИТЕ, е възможно артикули и аксесоари към тях, публикувани и фигуриращи на Сайта като „налични“ към момента на проверката, да бъдат изчерпани при заявката и да не могат да бъдат поръчани и доставени чрез on-line платформата. При всички случаи, Фондацията ще уведомява потребителите, направили поръчка през Сайта за възможността / невъзможността за доставка на заявената през Оn-line системата стока и/или услуга.

• Възможно е параметрите (срок/начин на доставка и др. подобни) на направена поръчка чрез Оn-line системата да бъдат променени, като Фондацията се задължава да съобщи на Потребителя за направените промени на предоставения от него е-мейл и/ или телефон за контакти и/или по друг подходящ начин, в срок най-късно до момента на изпращането на Потребителя на съобщението за потвърждение на поръчката. За промяна по адрес за доставка, вид плащане, промяна или добавяне на артикул, промяна на данни за фактура и/или други параметри на поръчката, Потребителят следва да се свърже с онлайн сътрудник, на посочените данни за контакт (+359 889 905 089 / email: sales@miroslavtagarov.bg), до изпращането на поръчката за изпълнение. След получаването на последващото известие за потвърждаването и  изпълнението на поръчката, промени не могат да бъдат извършвани.
• За да използва услугите на Сайта, Потребителят следва да получи достъп до World Wide Web пряко или чрез други устройства, които имат достъп до Web базирано съдържание, като си осигури цялото необходимо за достъп до World Wide Web оборудване, включително компютър, модем или другo средствo за достъп до Интернет мрежата. ФОНДАЦИЯТА  не носи отговорност за каквито и да било смущения или технически проблеми, осуетяващи използването на Сайта, вследствие на качеството на експлоатираното компютърно оборудване от Потребителя. 
• При ИЗПОЛЗВАНЕТО на Сайта, Потребителят предоставя вярна, точна, актуална и пълна информация, необходима за осъществяване на поръчка, чрез попълване на всички задължителни полета на електронната форма. С извършването на успешна поръчка, Потребителят дава изричното си съгласие, чрез формата за поръчка на Сайта, с тях да се свързват трети лица, включително, но не само куриери и други, с цел уточняване на детайли относно направена поръчка и последващата доставка на стоката или услугата.
• Продавачът не носи отговорност за невярно и/или неточно изпълнена поръчка, в случай, че Потребителят предостави невярна, неточна, неактуална или непълна информация, като освен това има право да откаже по-нататъшен достъп на лицето до част или до всички услуги, предлагани на Сайта.

ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Чл. 4. Фондацията обработва личните данни, които Потребителят предоставя, както и личните данни, които Фондация – „Ние не помагаме, ние служим“ получава в процеса на осъществяване на своята дейност, в съответствие с Общ регламент за защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент) и Закона за защита на личните данни. Подробна информация за целите и правното основание за обработването на личните данни; категориите получатели на лични данни; срока, за който ще се съхраняват личните данни; правата на субектите на данни във връзка с обработването на неговите лични данни от страна на Сайта и Фондация – „Ние не помагаме, ние служим“, както и информация за начина, по който те могат да бъдат упражнени; данни за контакт с длъжностното лице по защита на данните и всяка друга информация, която Общият регламент за защита на личните данни изисква да бъде предоставена на Потребителите, се съдържа в Политиката за защита на личните данни на Фондация – „Ние не помагаме, ние служим“, която е публикувана на интернет страницата на Фондация – „Ние не помагаме, ние служим“www.miroslavtagarov.bg

АВТОРСКИ ПРАВА И ОГРАНИЧЕНИЯ СВЪРЗАНИ С ТЯХ

Чл. 5. Авторски права и ограничения свързани с тях:

Потребителите могат да използват всички услуги, предлагани на Сайта за лични нужди, с нестопанска цел и при условие, че не се нарушават авторските права на ФОНДАЦИЯТА, АВТОРА или на трети лица, свързани пряко или косвено с материалите на Сайта. Забранява се изрично материалите, публикувани на този Сайт да бъдат копирани, публично разпространявани или раздавани, с каквато и да било цел от Потребителите

ФОНДАЦИЯТА си запазва правото да преотстъпва правата за публикуване на материали и друга информация, публикувана на Сайта, на трети лица при допълнително сключен договор в писмена форма, уреждащ правоотношенията, между ФОНДАЦИЯТА и лицето публикуващо информацията. 

• При ПОЛУЧАВАНЕ на ПРОДУКТ от Сайта, представляващ обект на авторски и/или патентни права, ФОНДАЦИЯТА не предоставя никакви допълнителни права за ползване и разпространение.

• Всички предоставени от Сайта стоки и услуги, които се ползват със защита съгласно Закона за защита на авторското право и сродните му права , се предоставят на Потребителите в оригиналният си вид, опаковка и носител без каквото и да било въздействие от страна на ФОНДАЦИЯТА и съгласно лицензите и правата за разпространение, предоставени от производителите и/или дистрибуторите им за Република България.

• Линковете на Сайта към други сайтове, собственост на трети лица, са публикувани за удобство на потребителите. При употреба на такава препратка потребителите не използват услуга, предоставена от Сайта и ФОНДАЦИЯТА и по отношение на използването на препратката извън Сайта, настоящите Общи условия не се прилагат.

• ФОНДАЦИЯТА не носи отговорност по отношение на информацията и/или съдържанието на други сайтове, собственост на трети лица, като не налага и не препоръчва използването на тези сайтове или информацията публикувана в тях. Евентуалните рискове, свързани с използването на такива сайтове, се носят от Потребителите. 

ПРЕДСТАВЯНИ СТОКИ И УСЛУГИ НА САЙТА

Чл. 6. Стоки и услуги:

• Информацията за стоките и услугите в Сайта е разпределена по видове, групи и подгрупи, ако това е необходимо.
• В страницата (линка) към всеки артикул, посочен в Сайта, е предоставена информация относно условията за получаването на артикула, основните характеристики на стоката и услугата, наличност и допълнителна информация, целяща подпомагането на извършването на информиран избор от Потребителите при направено дарение към съответната кауза.

ФОНДАЦИЯТА не носи отговорност за неточности в описанието на стоката, които не се отнасят към основните характеристики на стоката и не претендира за изчерпателност на предоставената информация.

• Всички цени, посочени на сайта, са в Български Лева.

• В случай, че стоката или услугата има няколко модификации, на страницата са посочени и сумите за всяка от модификациите. 

ФОНДАЦИЯТА има право по всяко време и без предупреждение да прави промени в публикуваните продукти, услуги, цени и други характеристики на стоките и Потребителите се считат информирани за посочените промени, считано от датата на публикуването им.

• Информацията за част от публикуваните продукти е възможно да не е актуализирана, но във всички случаи Потребителите ще бъдат уведомени в случай на извършена поръчка на Сайта с формата за on-line покупка преди предоставянето им за неактуализирана информация на Сайта, свързана с покупката и доставката на стока или услуга. Част от информацията публикувана в Сайта е възможно да се отнася до продукти, услуги или програми, които не се предлагат и не са достъпни в момента. 

ПОРЪЧКА НА СТОКА И/ИЛИ УСЛУГА ОТ САЙТА НА ФОНДАЦИЯ „Ние не помагаме, ние служим“ – WWW.MIROSLAVTAGAROB.BG

Чл. 7. Условия за поръчката:

• Потребителят има право да поръчва всички стоки и услуги, посочени в Сайта на ФОНДАЦИЯТАWWW.MIROSLAVTAGAROV.BG При извършване на поръчката, Потребителят има право да избере вида, марката и модела на продукта, както и количеството им, условията за плащане, както и начина за доставка, според предложените на Сайта възможности.

• Потребителят има възможност да направи поръчка на стока, която към момента на поръчката не е налична в Сайта на Фондацията и се поръчва специално за Клиента от съответния доставчик.
• Потребителят има възможност да посочи желан срок на доставка, който може да бъде променян от страна на Фондацията, в зависимост от възможността на куриерът да достави на посочената дата в посоченото населено място и адрес.

• В случай на съмнение, че Потребител (физическо или юридическо лице) възнамерява да закупи стоки в количества и/или с цел препродажба и/или с цел ползване не по предназначение, Фондацията запазва правото си, по свое усмотрение, да откаже продажбата на такива лица.

• По всяко време преди окончателното потвърждение на направената поръчка с попълването на on-line формата, Потребителят има право да извършва промени в избраните от него стоки и услуги.
• Потребителя декларира потвърждение за запознаване и съгласие със съдържанието на настоящите Общи условия преди да завърши поръчката чрез поставяне на отметка в определените за това полета. Приемането им от страна на Потребителя е условие, за да може да бъде завършена поръчката.
• При приета за обработка Поръчка, Потребителят ще получи потвърждаващо съобщение по посочената от него електронна поща (e-mail),съдържащо детайлите за поръчката, номер на поръчката, линк към настоящите Общи условия.
• При извършване на поръчка на Сайта, Потребителят става страна по договор за покупко-продажба с ФОНДАЦИЯ – „Ние не помагаме, ние служим“, регламентиран с настоящите Общи условия.

• Договорът се счита за сключен от момента на получаване на съобщението за потвърждение, изпратено от Фондацията.

ФОНДАЦИЯТА  има право да променя възможните суми за плащане, посочени в Сайта по свое усмотрение, по всяко време и без да е длъжна да уведомява предварително Потребителите. Потребителят е длъжен да заплати сумата, която е била посочена на Сайта по време на извършване на поръчката, независимо дали е по-ниска или по-висока от актуализираната цена. При допуснати технически грешки в публикуваната информация на САЙТА, в резултат на което поръчката не може да бъде изпълнена, Фондацията има правото да откаже изпълнението на поръчката като не дължи друго обезщетение на Потребителя, освен възстановяване на сумите, заплатени и/или депозирани от Потребителя за отменената поръчка, ако има такива.

НАЧИНИ ЗА ПЛАЩАНЕ НА ПОРЪЧАНИ СТОКИ ИЛИ УСЛУГИ

Чл. 8. Условия за ПОКУПКА при избор на продукт от Сайта:

Заплащането на стоките може да се осъществи по следните два начина:
• Заплащане се извършва чрез виртуален ПОС терминал, Потребителят заплаща сума, равна на стойността на избрания продукт или услуга, съгласно потвърдената поръчка, чрез виртуален ПОС терминал и едва след като транзакцията на плащането бъде потвърдена, Фондацията изпълнява доставката на поръчаните стоки и/или услуги.
• Заплащане се извършва чрез Пощенски Паричен Превод (наложен платеж), Потребителят заплаща сума, равна на стойността на избрания продукт или услуга, съгласно потвърдената поръчка при доставка на стоката от куриерска фирма Спиди АД.

ДОСТАВКА НА СТОКИТЕ И/ИЛИ УСЛУГИТЕ

Чл. 9. Доставка права и задължения:

• Срокът за доставката на заявените продукти и/или услуги, за които е получен превод на пари, до посочения от потребителя адрес, е от 24 часа до 5 работни дни, след получаване на потвърждение на поръчката, като срокът може да бъде удължен при официални празници и/или почивни дни, със срока на неработните дни. Във всички случаи е възможно забавяне в посочените срокове за доставка, за което потребителят следва да бъде своевременно уведомен от страна на Фондацията.

• Доставката на поръчаните стоки се извършва по избрания от Потребителя начин (ако има повече от един посочен в Сайта) и според посочените срокове, описани в Сайта. Фондацията си запазва правото да удължава посочените срокове с до 7 (седем) дни, без да информира предварително Потребителите, и да удължава сроковете с повече от 7 (седем) дни с предварителното съгласие от страна на Потребителя, заявил доставката.

• Цената за доставка на поръчани стоки се заплаща от Потребителя и може да бъде в размер до 5 (пет) лв. за цялата страна, в зависимост от вида и размера на стоката, адреса за доставка и броя на продуктите в поръчката. Цената на разходите за доставка е за сметка на Потребителя. Автоматично в стойността на поръчката се посочва и  заплаща цената на доставката.
• При поръчка от онлайн магазина, в “Забележки” потребителят има възможност да посочи удобен за него ден за доставка, като Фондацията съобразява доставката с предпочитанията на Потребителя, за което същият е своевременно уведомен.

Фондацията може да поиска допълнително потвърждение от потребителя за направената поръчка, включително по телефон, електронна поща. В случай, че Потребителят откаже да предостави изисканата от Фондацията информация, отказът от предоставянето й води до автоматична отмяна на поръчката с или без допълнително уведомяване на Потребителя.

Фондацията не носи отговорност за забава на доставката, поради независещи от нея обстоятелства, като например забавяне от страна на куриера, извършващ доставката.

• При извършване на доставката, стоките следва да бъдат прегледани внимателно от Потребителя и/или упълномощено от него лице. При констатиране на външни видими дефекти – евентуални повреди, удари и други щети, установени при доставка, Потребителят следва да подпише протокол за щети в присъствието на куриера, в който описва констатираните дефекти и незабавно уведомява Фондацията на тел. +359 889 905 089.

• При приемане на доставката от Потребителя без забележки, всички и всякакви последващи претенции за външни видими дефекти на получената стока се явяват неоснователни и като такива не следва да бъдат удовлетворявани. В случай, че не бъде изготвен и подписан протокол за щети в присъствието на куриера при получаването на стоката и/или потребителят не уведоми незабавно Фондацията на тел +359 889 905 089, същият губи правото си на привеждане на констатираните външни видими дефекти в съответствие с договора за продажбата.

• При посочени неверен или грешен адрес, лице за контакти и/или телефон при подаване на заявката, Фондацията не носи отговорност за неточно изпълнение на поръчката в следствие на подадената невярна информация от Потребителя.

• При предаване на стоките, Потребителят или трето лице, предварително посочено от него, са длъжни да подпишат придружаващите документи. За трето лице се счита всяко лице, което не е титуляр на заявлението, но приема стоката при доставка на посочения от Потребителя адрес за доставка.

• В случай, че Потребителят не бъде открит в срока за изпълнение на доставката на посочения от него адрес и/или не бъде осигурен достъп до адреса за доставка, Фондацията се освобождава от задължението си да достави заявените стоки и Потребителят губи възможността поръчаните от него стоки да му бъдат доставени. 

• Когато доставените стоки явно не съответстват на заявените за покупка от Потребителя и това може да се установи при обикновен преглед на доставените стоки, Потребителят има право в срок от 48 часа да поиска доставената стока да бъде заменена със съответстваща на извършеното от него заявление за покупка на стоки, като уведомява Фондацията за такова искане на тел +359 889 905 089 или на e mail: sales@miroslavtagarov.bg

• Фондацията си запазва правото да избира/променя подизпълнителя, извършващ доставката, без да е длъжен да информира предварително Потребителя, стига това да не рефлектира на начина и срока на доставка.

• Фондацията извършва доставки чрез подизпълнител/и само на територията на България.

ОТКАЗ ОТ ЗАКУПЕНА СТОКА

Чл. 10. Отказ от закупена стока:

Потребителят има право да се откаже от договора, без да посочва причина, без да дължи обезщетение или неустойка, в срок от 14 дни, считано от датата, на която Потребителят или трето лице, различно от превозвача и посочено от него, е влязло във владение на стоките или датата, на която Потребителят или трето лице, различно от превозвача и посочено от него, е влязло във владение на последната стока, при договор, съгласно който поръчвате много стоки с една поръчка.

• При поръчка на стока, която към момента на поръчката не е налична в Сайта, потребителят има право да се откаже от договора, без да посочва причина, без да дължи обезщетение или неустойка, в срок от 14 дни, считано от датата, на която Потребителят или трето лице, различно от превозвача и посочено от него, е влязло във владение на стоките или датата, на която Потребителя или трето лице, различно от превозвача и посочено от него, е влязло във владение на последната стока, при договор, съгласно който поръчвате много стоки с една поръчка, съгласно разпоредбите на Закона за защита на потребителите.
• За да упражни правото си на отказ, Потребителят следва да уведоми Фондацията за имената си, географския си адрес и ако има такива, телефонен номер, факс и електронен адрес и за решението си да се откаже от договора с недвусмислено заявление (например писмо, изпратено по електронна поща). Потребителят може да използва приложения стандартен формуляр за отказ, но това не е задължително:
_____________________________________________________________________________

• Стандартен формуляр за упражняване правото на отказ от договора (попълнете и изпратете настоящия формуляр единствено ако желаете да се откажете от договора)

До 
Фондация – „Ние не помагаме, ние служим“
гp. Coфия, ул. Пловдивско поле 15 вх. Б ет.1 ап.2, 
email: office@miroslavtagarov.bg:

С настоящото уведомявам/уведомяваме*, че се отказвам/отказваме* от сключения от мен/

нас* договор за покупка на следните стоки*/за предоставяне на следната услуга*:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

– Номер на поръчка* ………………………………………………………………………………………….

– Поръчано на*/Получено на* …………………………………………………………………………….

– Име на потребителя/ите …………………………………………………………………………………..

– Адрес на потребителя/ите ………………………………………………………………………………..

– Подпис на потребителя/ите ………………………………………………………………………………

(само в случай, че настоящият формуляр е на хартия)

– Дата ………………………………………………………………………………………………………………

——————————————————

* Ненужното се зачертава.“ 
_______________________________________________________________________________

• Потребителят може също така да попълни и подаде по електронен път стандартния формуляр за отказ или друго недвусмислено заявление за отказ на сайта www.miroslavtagarov.bg, като в случай че използва тази възможност, Фондацията неезабавно ще изпрати на траен носител или по електронна поща съобщение за потвърждение на получаването на отказа. За да бъде спазен срокът за отказ от договора, е достатъчно потребителят да изпрати съобщението си относно упражняването на право на отказ, преди изтичането на срока за отказ от договора.

• В случай, че потребителят се откаже от договора, Фондацията ще възстанови всички плащания, които е получила, включително разходите за доставка (с изключение на разходите за връщане, които са за сметка на потребителя или допълнителни разходи, свързани с избран от потребителя начин на доставка, различен от най-евтиния стандартен начин на доставка, предлаган от Фондацията), без неоправдано забавяне и във всички случаи не по-късно от 14 дни считано от датата, на която потребителят информира Фондацията за неговото решение за отказ от договора.

•  При необходимост от връщане на сума платена с карта. Сумата ще бъде възстановена само по картата, с която е платено.

• При необходимост от връщане на сума платена с Пощенски паричен превод. Сумата ще бъде възстановена чрез Пощенски Паричен превод чрез Спиди АД.

Фондацията има право да отложи възстановяването на плащанията до получаване на стоките обратно или докато не бъдат представени доказателства, че стоката е изпратена обратно, в зависимост от това, кое от двете събития е настъпило по-рано. 

• Потребителят следва да изпрати на Фондацията или да върне обратно стоките без неоправдано забавяне и във всички случаи не по-късно от 14 дни след деня, в който е информирал Фондацията за отказа си от договора на посоченият адрес: гp. Coфия, ул. Пловдивско поле 15 вх. Б ет.1 ап.2.

• Стоката следва да бъде върната в оригинална опаковка в нейната цялост, пълна окомплектовка с придружаващата я документация и без увреждания, във вида в който е получена. Фондацията запазва правото си, в случай, че върнатата стока е с увредена опаковка, следи от употреба, драскотини, удари, с липсващи аксесоари, да прецени дали да приеме върнатата стока.

Потребителят отговаря за намаляване стойността на стоките, вследствие на изпробването им, различно от необходимото за установяване на тяхното естество, характеристики и добро функциониране. Когато потребителят упражни правото си на отказ, той заплаща пропорционалната сума на това, което действително му е било предоставено до момента, в който е уведомил Фондацията за упражняване правото на отказ. Пропорционалната сума се изчислява въз основа на крайната цена. Ако крайната цена е прекомерно висока, пропорционалната сума се изчислява въз основа на пазарната стойност на това, което действително е било предоставено.

ПОЛИТИКА ЗА БИСКВИТКИ

Чл. 11. Политика за бисквитки:

• С цел повишаване на ефективността, електронната платформа, Сайта използва файлове с данни тип „бисквитки“ (cookies). Обработка и съхранението на данните от бисквитките се извършва в съответствие с разпоредбите на Общия регламент за защита на личните данни и Политиката за бисквитки на Сайта на ФОНДАЦИЯ – „Ние не помагаме, ние служим“, която се съдържа на www.miroslavtagarov.bg („Политика за бисквитки“).

ДРУГИ

Чл. 12. Други:

Фондацията  има право да променя едностранно всички условия за доставка на предоставяните стоки и каквато и да било друга информация, публикувана на Сайта без предварително уведомление до Потребителя.

Фондацията администрира тази платформа и неговото приложение е валидно само за територията на Република България. Фондацията декларира, че материалите или услугите, посочени в онлайн платформата, не са подходящи или достъпни извън територията на Република България и съответно достъпът до тях от територии, извън посочената територия, е невалиден. 

• Въпроси, запитвания и консултации на Потребителя могат да бъдат извършвани оn-line чрез Сайта на формата за въпроси и запитвания, или чрез сътрудник от отдел On-line на тел. +359 889 905 089 или на имейл: office@miroslavtagarov.bg, в рамките на работното време: от 9:00 до 18:00 часа, от понеделник до петък.

• Настоящите Общи условия могат да бъдат актуализирани по всяко време, като публикуването им на Сайта се счита за уведомяване на потребителите за измененията. При използване на Сайта, Потребителите се задължават да спазват настоящите Общи условия, както и приложимото за предоставяните на Сайта стоки и услуги законодателство на Република България, включително и международното законодателство.

• ПОТРЕБИТЕЛЯТ СЕ СЪГЛАСЯВА С УСЛОВИЯTA ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ УСЛУГИТЕ НА САЙТА WWW.MIROSLAVTAGAROV.COM. С ИЗРИЧНО ОТБЕЛЯЗВАНЕ В СЪОТВЕТНОТО ПОЛЕ НЕПОСРЕДСТВЕНО ПРЕДИ БУТОНА ЗА ЗАВЪРШВАНЕ НА ПОРЪЧКАТА. ПОТРЕБИТЕЛЯТ СЕ СЧИТА, ЧЕ Е ЗАПОЗНАТ С ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ И ВСИЧКИ ПОЛИТИКИ НА ТЪРГОВЕЦА, ДОСТЪПНИ НА САЙТА, ПРИЕМА ГИ И СЕ ЗАДЪЛЖАВА ДА ГИ СПАЗВА. 

• Координатите на Фондацията са следните:
България, гp. Coфия, ул. Пловдивско поле 15 вх. Б ет.1 ап.2
Тел. : +359 889 905 089 / email: office@miroslavtagarov.bg / www.miroslavtagarov.bg
При възникване на спор, свързан с онлайн услугите и продуктите, можете да се обърнете към съответните органи за алтернативно решаване на спорове (АРС)  или да използвате сайта за онлайн решаване на спорове (ОРС). Във всички случаи на спорове имат право да се обърнете и към компетентния български съд съгласно правилата на ГПК.

Настоящите Общи условия са приети на 15.11.2020 г.

bg_BGBulgarian
bg_BGBulgarian
Нагоре